Keramikverkstan Hagskog

Keramikverkstan Hagskog

Jag arbetar med lergods med inspiration från äldre europeisk krukmakartradition samt med den österländska brännings-tekniken raku.

Medlem i Norra Ölands konstrunda.