Keramik Haget
Keramik Haget
Keramik Haget

Keramik Haget

Keramikverkstad, butik och utställning i den stora ladan i brasans sken vid havet.

Caroline bor och har arbetat som keramiker i 30 år på norra Öland. Här har hon sin verkstad och sitt galleri.

Carolines inspiration och tanke med sina verk kommer från naturens former och de växer ofta fram under själva arbetsprocessen. Drejskivan är Carolines mest använda verktyg men hon vrider, vänder och skär ofta för att komma dit hon vill. Caroline har under den senaste tiden arbetat med tre olika brännmetoder beroende på det utryck hon vill komma fram till:
Stengodsbränning, rakubränning och lågbränd saltbränning ”Saggarfired”.

Caroline strävar ofta efter att tänka på nya sätt och letar alltid efter nya utmaningar, samtidigt som det är att det klassiska och det enkla hon eftersträvar.

Välkomna!

Medlem i Åkerbokonstnärerna.