Karums naturreservat

Karums naturreservat

Karums naturreservat är Sveriges största område för utrotningshotade åkerogräs. Totalt har Karum 54 slåtterängar. Markerna vid Karum är fina orkidémarker och i området finns en knappt 3 km lång vandringsled kallad Karumleden.

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperioder från äldre järmålder och framåt. På Karums alvar, ett av få alvarområden i mittlandet, ligger den berömda och välbesökta skeppssättningen Noaks ark.

I reservatet blommar orkidéarter som:
Skogsnycklar V. 23-28
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Johannesnycklar V. 18-26

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.