Karlevi stenkvarn

Karlevi stenkvarn är en av tre stenkvarnar på Öland. De andra är Högby stenkvarn och Ventlinge stenkvarn.