Karl X:s Mur - Ottenby

Karl X:s Mur - Ottenby

Den 4,5 kilometer långa Karl X Gustafs mur byggdes tvärs över Öland under 1650-talet och skiljer kungsgårdens mark från den övriga kronoallmänningen. Murens syfte var inte att hålla inne kungsgårdens hjortar utan snarare en revirmarkering från kungens sida.

Den höga kalkstensmuren, som sträcker sig tvärs över södra delen av ön, utgör gränsen för Ölands södra udde. Muren uppfördes under Karl X:s tid och sträcker sig från strand till strand.
Detta märkliga byggnadsverk får nog klassas som ett skrytbygge än ett effektivt hinder som förhindrade djur att ta sig över i ena eller andra riktningen. De skattepliktiga bönderna var genom dagsverken tvungna att bygga muren tillsammans med förbrytare, som fått sina straff omvandlade till arbete.
Text svenska vägvisare.