Källa kyrka

Källa kyrka

Källa kyrka och kyrkogård ligger i byn Vi utmed väg 136 på norra Öland. Tidigare gick landsvägen nära kyrkan i öster men idag går vägen utanför byn.

Vid kyrkan ligger en del bebyggelse samlad. Än idag finns här affär. Norr om kyrkan, i Källaberg, ligger den nya prästgården som byggdes 1955. Den gamla prästgården som byggdes 1879 ligger i byn Högnäs. Ett par kilometer öster om Källa kyrka ligger Källa gamla kyrka och kyrkogård som övergavs då den nya kyrkan stod klar 1888.

Kyrkan
Troligen byggdes redan under 1000-talets andra hälft en träkyrka i Källa socken. Spåren av denna har ännu inte påträffats med tros finnas under Källa ödekyrka. Under 1100- och 1200-talen uppfördes i olika steg byggnadsdelar i sten. Kyrkan i Källa blev som så många andra öländska kyrkor vid den här tiden en försvarskyrka. I mitten av 1200-talet hade kyrkobyggnaden fått den form som den har än idag. Under perioden 1500-1880-talet, då den nya kyrkan stod klar, gjordes flera renoveringar och ombyggnader. Flera av reparationerna var omfattande. År 1855 konstaterades att kyrkan var i ett dåligt skick och för första gången föreslogs att en ny kyrka skulle byggas. Förhandlingar om den nya kyrkans placering påbörjades och 1880 beslutade man att inköpa ett område i byn Vi. Socknens centrum kom på så sätt att flyttas några kilometer österut till en geografiskt mer central plats i socknen. Marken om 1 ½ tunnland köptes av Nils Persson och kostade 600 kronor. En ritning utarbetades av ingenjörsbyrån Hultqvist och Ackzell, Mönsterås. Denna bearbetades av Ludvig Peterson. Arbetet påbörjades 1886 och två år senare stod den klar. Byggnaden präglas såväl interiört som exteriört av nygotiska stildrag. Koret är placerat i väster och tornet i öster eftersom landsvägen tidigare gick förbi kyrkan på denna sida.

Minneslund
Minneslunden anlades 1998 i nordöstra hörnet av kvarter C. Platsen omgärdas av en tujahäck. I centrum finns en stor sten omgiven av två stycken ölandstok. Framför stenen finns en rabatt för sommarblommor och en belysning i stil med äldre tiders gaslyktor. I minneslunden finns också en bänk för besökare. Byggnader Väster om kyrkogården finns en byggnad som rymmer personalutrymmen, garage m.m. Byggnaden har stående rödmålad träpanel, svart plåttak och vita snickerier. Övrigt I kyrkogårdens norsvästra hörn finns en uppställningsplats för gravvårdar som plockats bort från kyrkogården. Gravvårdarna är framförallt från tiden kring sekelskiftet 1900 och här finns vårdar av både kalksten och granit. De står på en platta av cement. På utsidan av kyrkogårdsmuren i öster finns hästbindslen i kalksten infästa i muren.

Källa: Kalmar Läns Museum