Jürgen Ewel - Ateljé Ålkistan
Jürgen Ewel - Ateljé Ålkistan

Jürgen Ewel - Ateljé Ålkistan

Jürgens landskapsbilder förmedlar ofta förtrollning och förundran. De ofta öppna motivvalen ger betraktaren möjlighet att tolka målningarna beroende av den egna erfarenheten. Den gamla gården Ålkistan ligger direkt vid Kalmarsund. Vi skyltar mellan Alvedsjöbodar och Byrum-Sandvik.

I mina landskapsmålningar vill jag återskapa någon form av förtrollning och förundran.
Och är motivet så pass öppet att betraktaren kan tolka målningen beroende på den egna erfarenheten blir bilden i någon form universell.
Men självklart kan jag inte bortse från platsen där jag bor. Havet och kusten på norra Öland finns alltid på näthinnan, även Provence förekommer ofta i mina bilder.
Jag målar helt enkelt mina drömmar om platser som ständigt hotas av människan och som blir allt svårare att bevara.