Jordtorpsåsen

Jordtorpsåsen

Jordtorpsåsen tros ha bildats som en strandvall då havsnivån var högre än den är idag. I reservatet som är beläget i den sydvästra delen av Mittlandskogen sträcker sig den cirka två kilometer långa Jordtorpsåsen, en markant höjdrygg, i östvästlig riktning genom landskapet. Från Jordtorpsåsens naturreservat går en 4 km lång vandringsled österut till Gråborg.

Få platser på Öland kan tävla med Jordtorpsåsen när det gäller strövvänlig och omväxlande natur, lämplig för en utflykt. Den mäktiga åsryggen har bildats genom svallning av forntida havsnivåer, då material avsatts i en strandvall.

Intill Jordtorpsåsen blommar orkidéarter som:

Skogsnattviol V. 25-28
Grönvit nattviol V. 22-31
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Krutbrännare V. 22-26
Ängsnycklar V. 22-31
Vaxnycklar V. 22-26
Göknycklar V. 18-26
Johannesnycklar V. 18-26
Nästrot V. 22-31
Blodnycklar V. 22-31
Brudsporre V. 22-31
Flugblomster V. 22-26
Kärrknipprot V. 27-31
Skogsnycklar V. 23-28
och Honungsblomster V. 22-31

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.