Jordhamns skurkvarn

Jordhamns skurkvarn

Det väderdrivna skurverket i Jordhamn är ursprungligen uppfört år 1905 men renoverat vid flertal tillfällen. Skurkvarnen användes för att slipa kalksten med hjälp av vindkraft.

Många skurkvarnar har funnits längs Ölands nordvästkust. Sannolikt är detta den enda som idag återstår. Det är en vinddriven skurkvarn till skillnad från de äldsta som var drivna med oxar. Invid den restaurerade skurkvarnen finns lämningar av gamla stenbrott och äldre kreatursdrivna skurvandringar.