Isola Studios
Isola Studios
Isola Studios
Isola Studios
Isola Studios
Isola Studios

Isola Studios

Ljuset, mörkret och det däremellan – En plats för skapande på Öland

Isola Studios erbjuder konstverk, konstkurser, ateljéutrymmen och boende för konstnärer. Vi vill bygga en plats där viljan att skapa övervinner rädslan för misslyckande. Det är i mötet mellan ljuset och mörkret det händer!