Ismantorps borg - Blomsterlokal

Ismantorps borg - Blomsterlokal

Ismantorps borg är ett välbesökt utflyktsmål och den bäst bevarade fornborgen i Kalmar län. En kortare vandringsled genom hasselskogen leder dig fram till fornborgen. Vid Ismantorps borg finns även goda möjligheter att hitta många av Ölands speciella växter.

Vid Ismantorps borg blommar orkidéarter som:
Nästrot V. 22-31
Vit skogslilja V. 21-25
Johannesnycklar V. 18-26
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Flugblomster V. 22-26
Kärrknipprot V. 27-31
Brudsporre V. 22-31
Skogsnattviol V. 25-28

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.