Hörninge mosse

Hörninge mosse

I Hörninge mosse som är ett stort våtmarkskomplex växer mäktiga torvlager, något som annars är sällsynt på Öland. En vandringsled på cirka 3 km går igenom området och gör det lätt att besöka.

Med en yta på 70 hektar är Hörninge mosse en av Ölands största kvarvarande myrar och har ett av Nordens mest vidsträckta agbestånd. Ur naturvårdssynpunkt bedöms myren vara av riksintresse.

I Hörninge mosse blommar orkidéarter som:
Kärrknipprot V. 27-31
Flugblomster V. 22-26
Brudsporre V. 22-31
Grönkulla V. 22-31
Ängsnycklar V. 22-31
Grönvit nattviol V. 22-31
Krutbrännare V. 22-26
Göknycklar V. 18-26

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.