Högsrums kyrka

Högsrums kyrka ligger intill vägen mellan Rälla och Gärdslösa och består av ett försvarstorn med många välvda rum och murtrappor från ca 1200. Salkyrkan uppfördes 1822.

I Högsrums socken fanns troligen redan under 1000-talet en kyrka av trä. Var denna kyrka stod är dock inte känt. Under 1100-talets första hälft byggdes, på den plats där kyrkan står idag, en kyrka i sten med långhus, kor och absid. Ett torn i väster tillkom under 1100-talets andra hälft. Detta torn finns till stora delar kvar än idag liksom långhusets västra gavel.