Högby stenkvarn

Högby stenkvarn, även kallad för Kopparslagarkvarnen är en holländarkvarn i kalksten utanför Löttorp. Kvarnen är 14 m hög med 1,7 m tjocka murar längst ner. Kvarnen var från början en tullkvarn av holländsk typ och uppfördes kring 1800-talets mitt. Kvarnhuset är helt byggt av murad kalksten och är en lokal variant av de s.k. holländarkvarnarna, som vanligen var byggda av trä. Kvarnen är byggnadsminne och malning har inte förekommit i kvarnen

Högby stenkvarn, även kallad för Kopparslagarkvarnen är en holländarkvarn i kalksten utanför Löttorp. Kvarnen är 14 m hög med 1,7 m tjocka murar längst ner. Kvarnen var från början en tullkvarn av holländsk typ och uppfördes kring 1800-talets mitt. Kvarnhuset är helt byggt av murad kalksten och är en lokal variant av de s.k. holländarkvarnarna, som vanligen var byggda av trä. Kvarnen är byggnadsminne och malning har inte förekommit i kvarnen sedan 1920-talet.