Halltorps hage

Halltorps hage

Ett av de mest välkända naturreservaten på Öland är Halltorps hage. Halltorps hage har en av de högsta koncentrationerna av rödlistade arter i Sverige. Det är främst alla sällsynta svampar och insekter som bidragit till detta. Markerade vandringsleder gör även området lätt att besöka.

Halltorps naturreservat har en av Nordeuropas värdefullaste ädellövsskogar och området hör till landets artrikaste. De gamla grova ekarna i reservatet är livsmiljö för våra tre största skalbaggar; stor ekbock, ekoxe och läderbagge.

I reservatet blommar orkidéarter som:
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Skogsnycklar V. 23-28

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.