Gynge-Mysinge alvar - Blomsterlokal

Gynge-Mysinge alvar - Blomsterlokal

Inom Gynge-Mysinge alvar hittar du de flesta miljöer som man kan möta på Ölands alvarmarker. Norr om Resmo-Stenåsavägen, finns också en stor del av de växtgeografiskt intressanta kärlväxtarterna på Stora Alvaret.

På Gynge-Mysinge alvar blommar orkidéarter som:
Sankt Pers nycklar V. 18-26
Adam och Eva V. 18-26
Purpurknipprot V. 27-35

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.