Gynge & Möckelmossen - alvarflora och rastande tranor
Gynge & Möckelmossen - alvarflora och rastande tranor

Gynge & Möckelmossen - alvarflora och rastande tranor

Den som färdas längs den klassiska vägen mellan Resmo och Stenåsa möter ett storslaget alvarlandskap . Kanske blir Gynge och Mysinge alvar den första kontakten med Stora Alvarets både karga och sällsamma skönhet.

Gynge alvar
Gynge alvar har av tradition sambetats av nötkreatur, får och hästar. Periodvis har området varit obetat, men nu har bete återupptagits och buskar röjts. Här finns en riklig förekomst av bergsskrabba, liten sandlilja, fjällnejlika, ullsmörblomma och såpört. På Gynge alvar finner man några av de individrikaste orkidélokalerna på Stora Alvaret. S:t Pers nycklar och Adam och Eva är vanligast men även den sällsynta purpurknipproten förekommer.

Mysinge alvar
Mysinge alvar är välhävdat genom fårarbete. Så här trädlöst var större delen av Stora Alvaret ända in på 1960-talet. Vegetationen domineras av tunna jordar av vittringsgrus, sk fårsvingelalvar men här finns även hällmarker och fuktängar. Fårsvingeln och den för Öland unika bågsvingeln förekommer rikligt liksom axveronika, fältvedel, brudbröd, och kattfot. På fuktängarna hör ölandstoken hemma liksom enen på torrängarna.

Möckelmossen
Möckelmossen, alvarets största sjö, är unik eftersom den aldrig har dikats ut. Mossen håller vatten året om men arealen växlar kraftigt mellan höstregn, snösmältning och sommartorka. På höstarna är mossen rast- och övernattningsplats för tusentals tranor. I mossen häckar bl.a skrattmås, större strandpipare, rödbena, och storspov. På vintrarna efter några nätters köldperiod blir Möckelmossen en utmärkt skridskois. Många förundras över att de ser gäddor som simmar under isen.