Görans Dämme
Görans Dämme
Görans Dämme
Görans Dämme

Görans Dämme

Görans Dämme är en restaurerad våtmark i vilken diken har dämts och dammvallar har anlagts för att behålla vattnet i den forna våtmarken. Stora mängder av våtmarkfåglar, både häckande och rastande återkommer årligen hit. För att hitta till Görans Dämme följer du skyltningen öster ut från väg 925, 1 km på grusväg. Vid parkeringen finns det en informationstavla. Från informationstavlan leder en strövstig på cirka 1 km dig fram till en

Görans Dämme är en restaurerad våtmark i vilken diken har dämts och dammvallar har anlagts för att behålla vattnet i den forna våtmarken. Stora mängder av våtmarkfåglar, både häckande och rastande återkommer årligen hit. För att hitta till Görans Dämme följer du skyltningen öster ut från väg 925, 1 km på grusväg. Vid parkeringen finns det en informationstavla. Från informationstavlan leder en strövstig på cirka 1 km dig fram till en fågelskådarplattform, Strax innan plattformen är det en stätta.