Gärdslösa kyrka

Gärdslösa kyrka är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna på Öland. Stommen är från 1100-talet och byggdes ut på 1200-talet med tornet i väster och korsarmar vinkelrätt mot långskeppet. I slutet av 1200-talet tillkom så koret med trappstegsgaveln.