Elisabeth Lindstedt

Elisabeth Lindstedt

Den sydöländska byn har blivit ett av mina mest angelägna motiv.

Öland finns inom mig sedan tidig barndom stämningar, ljud ,syner och dofter.

Den sydölänska byn har blivit ett av mina mest angelägna motiv. Centralt i mina verk finns ofta byn ett undersökande av strukturer, vinklar, linjer, volymer och former. det är ett undersökande av en dåtid, minnet i relation till en nutid samt sökandet efter det ordlösa. Jag utgår mycket ofta
ifrån liknande motiv där själva metoden att genomföra arbetet nästan alltid gestaltas genom måleriet.

Medlem i Södra Ölands Konstnärsgille.

Kontakt

Kalkstadsgatan 6 38693 Färjestaden