Ekopark Böda
Ekopark Böda
Ekopark Böda

Ekopark Böda

Ekopark Böda är ett säreget och inbjudande landskap på Ölands nordligaste spets Ekopark Böda bjuder på alltifrån karga sandhedar med stormvridna tallar, till kalkrika ängtallsskogar med en mångfald av orkidéer och frodiga lövlundar och gamla ekar.

Böda har inte bara en fascinerande natur att erbjuda - kulturarvet är också högst påtagligt. Det stora antalet välbevarade fornlämningar är unikt i norra Europa. Nästan helt intakta byar med husgrunder, stenhägnader och gravfält berättar om forna ölänningars liv här.

Böda är ett av Sveriges mest välbesökta fritidsområden. Under soliga sommardagar är buktens vackra sandstränder populära. Runt hela Böda sträcker sig en cykelled som passerar flera av de många sevärdheterna. Skogslandskapet är mycket värdefullt och varierande tack vare en lång kulturhistoria. För att bevara och återskapa den unika mångfalden i Böda har Sveaskog valt att göra området till ekopark. Genom en väl planerad naturvårdsskötsel skapas mer ängstallskog, ädellövskog, våtmarker och fornlämningar och kulturminnen har lyfts fram.