Eketorpsleden - Vandra i Världsarvet
Eketorpsleden - Vandra i Världsarvet
Eketorpsleden - Vandra i Världsarvet
Eketorpsleden - Vandra i Världsarvet
Eketorpsleden - Vandra i Världsarvet

Eketorpsleden - Vandra i Världsarvet

Eketorpsleden är en 1,6 km lång vandringsled på alvaret väster om Eketorps borg, den sydligaste av Ölands fornborgar.

Vandringsleden går i en slinga, med start i anslutning till fornborgen. Borgen, som är återuppbyggd, ligger strategiskt placerad mitt ute på Stora alvaret. Den löper genom betesmarker och är markerad med små stenrösen. Leden är lätt att ta sig till och vid besökscentret (öppet sommartid) finns parkering, toaletter och information att finna.

Att tänka på gällande vandringslederna i Världsarvet:
- Vandringslederna passerar över betesmarker, så var noga med att stänga grindarna efter dig.
- Hundar ska vara kopplade på betesmark och i skogsområden under vissa delar av året.
- Befinner du dig i ett naturreservat, kontrollera regler för respektive naturreservat.
- Det finns vindskydd längs en av lederna i Världsarvet. Föredrar du att tälta, välj en plats som inte stör andra. Vid mer än 1 natts camping, kontakta markägare.
- Det finns ett antal färdigställda eldstäder men om du föredrar att elda på annan plats, tänk då på att det inte är tillåtet att elda direkt på berghällen.
- Var noga med att elden är helt släckt innan du lämnar platsen.
- Kontrollera även att det inte råder tillfälligt eldningsförbud.
- Många av växterna i den öländska floran är fridlysta och får inte plockas.
- Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Du får dock fiska med spö längs Ölands kust.
- Lämna djurens ungar och bon i fred.
- Fossil får inte knackas loss, endast enstaka minnessten kan vara tillåtet att ta med.
- Terrängkörning med motorfordon är inte tillåtet.