Eketorps Borg
Eketorps Borg
Eketorps Borg
Eketorps Borg

Eketorps Borg

Välkommen till Eketorps borg! Eketorps borg är en helt utgrävd fornborg där muren och husen har återskapats direkt på fornlämningen. Om du är natur- och kulturintresserad får du ditt lystmäte i borgens intressanta historia, arkeologi och faunan på Alvaret.

JÄRNÅLDER
Den första borgen, Eketorp I, byggdes på 300-talet under en period av välstånd på Öland. För att försvara sina ägodelar gick ett 20-tal hushåll samman och uppförde borgen. Den blev en gemensam samlingsplats och ett tillfälligt skydd i orostider. Så småningom blev bosättningen permanent under Eketorp II.

MEDELTID
Under tidig medeltid utnyttjades borgen som en militärgarnison med ett rytteri. Under denna tid rymdes mer än hundra hus innanför ringmuren utan en enda eldstad förutom i det centrala köket. Borgmuren förstärkes och dessutom uppfördes en låg yttre mur.

STORA ALVARET
Eketorps borg ligger ute på Ölands stora alvaret. Alvaret på södra Öland är världens största alvarmark och utgör tilsammans med sjömarkerna, radbyarna och åkrarna världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

När Eketorps Borg tillsammans med museum och butik är öppen erbjuds guidningar på engelska och svenska. Då erbjuds även lekar och aktiviteter för hela familjen.

Välkommen till Eketorps Borg!
För mer information besök Eketorps Borgs hemsida.