Drottningen

Drottningen

Drottningen är en väderkvarn av s k holländarmodell. Den är en s k tullkvarn, vilket innebär att den drevs av en mjölnare till skillnad från böndernas egna husbehovskvarnar. På en kvarn av holländarmodell vrids endast kupolen runt. Drottningen stod till en början på Postmästarlyckan vid Sandås i Kalmar. På 1880-talet flyttades den till Öland och är nu placerad mellan Kvarnkungen och Kronprinsen i Björnhovda.