Dröstorps ödeby

Dröstorps ödeby

Dröstorps ödeby. Byrester från en by som anlades i slutet på 1600-talet. Dröstorp i Sandby socken, ligger långt ute på alvaret i anslutning till den stora Dröstorpsmossen.

Området tillhör inte den extrema karga alvarmarken, utan här finns ett mer eller mindre tjockt moräntäcke, tillsammans med fuktområden. Området ligger dessutom högre än alvaret i allmänhet och utgör en höjdplatå. Byn anlades i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet och kan alltså sägas vara en historisk nykolonisation av ett marginalområde. Den övergavs sedan under slutet av 1800-talet och byn lämnades åt förgängelsen. Två av byns enkelstugor har flyttats och finns bevarade i grannbyarna Smedsgärde och Skarpa Alby. Den siste som bodde i byn i slutet på 1800-talet var "Boman på Dröstorp", en före detta straffånge som enligt ryktet var "alvartjuv", det vill säga boskapstjuv. Idag finns husgrunder, fägator, stenmurar och ett sammanhängande åkergärde med skiftesgränser kvar. En kraftig stensträng sträcker sig likt en halvmåne ut i Dröstorpsmossen. Stensträngen var en inhägnad fodertäkt. Strax sydväst om bytomten finns förhistoriska gravar i form av stensättningar och högar. De vittnar om att människor också har bott här under delar av järnåldern. Troligen har ekonomin även då varit baserad på boskapsskötsel.