vad jobbar vi med på ölands turismorganisation?

Turismen är tillsammans med jordbruket den största näringen på Öland. Därför är arbetet med att locka hit besökare en förutsättning för att det ska kunna bedrivas ett brett utbud av verksamheter som kan hålla öppet året runt, på alla delar av ön. Dessutom säkerställs sysselsättningen för diverse yrkesgrupper, det skapas sommarjobb för unga, skapar en attraktiv plats för evenemang, samt attraherar nya invånare vars första relation till Öland är som turister. 


vad gör då ölands turismorganisation för att möjliggöra detta?

 • Vi driver webbplatsen oland.se med över 600 000 unika besökare varje år och som de senaste tre åren har ökat med över 20% per år.

 • Vi arrangerar möten och nätverksträffar för att stötta de som bedriver besöksnäring på Öland, samt coachar företag i allt från marknadsföring till affärsutveckling.

 • Vi har tagit fram en service- och värdskapsutbildning, som har mottagits väl av besöksnäringen.

 • Vi marknadsför Öland året runt i hela Sverige via digitala och analoga kanaler, vilket hittills i år har nått över 4 miljoner människor fördelat på Youtube, Instagram, TikTok och Facebook.

 • Vi driver två turistbyråer där vi ger personlig service till över 60 000 fysiska besökare om året, vilket kan jämföras med många andra stora destinationer som har ca 5000 besökare per år.

 • Vi producerar bild- och filmmaterial till sociala medier, samt till våra broschyrer, kartor och tidningsannonser.

 • Vi har utvecklat och driver en webbshop där det säljs kläder och posters med Ölandsmotiv.

 • Vi marknadsför Öland internationellt tillsammans med Region Kalmar Län, bland annat genom att samordna press- och influencerbesök, vilket gör att Öland marknadsförs året runt till olika målgrupper.

 • Vi har startat en webbsida för näringslivet på Öland där vi samlar information, guider och tips för att underlätta företagsutveckling, samt hjälp med personalkompetens.

 • Vi inventerar och digitaliserar cykel- och vandringsrundor på ön och uppdaterar naturkartan.se.

 • Vi marknadsför, stöttar och samordnar större event som exempelvis Victoriadagarna, Skördefesten och Konstlandskapet Öland.

 • Vi besöker kontinuerligt Ölands företag för att bibehålla en god relation och bygga Öland tillsammans. 

detta gör ölands turismorganisation i korthet:

 • Upprätthåller Öland som Sveriges största besöksmål.

 • Marknadsför Öland nationellt och internationellt, året runt.
  -Sociala medier
  -Google
  -Annonsering och kampanjer
  -Press- och influencerbesök

 • Producerar text-, bild- och filmmaterial.

 • Producerar kartor och broschyrer på flera språk.

 • Driver oland.se med 600 000 unika besökare per år.

 • Driver två turistbyråer med 60 000 fysiska besökare per år.

 • Driver bokningsverksamhet av privata stugor och rum.

 • Uppföljning och analys av den marknadsföring som görs.

 • Driver nätverket Partnerskap Öland.

 • Arrangerar möten och nätverksträffar.

 • Driver en digital service- och värdskapsutbildning.

 • Driver näringslivssidan partner.oland.se

 • Driver webbshopen shop.oland.se

 • Inventerar och digitaliserar cykel- och vandringsleder.

 • Marknadsför och stöttar större event på Öland.

 • Besöker och stöttar företag.

 • Jobbar för hållbart resande och att älska Öland varsamt.

Personal

Turismorganisationen drivs av de båda kommunerna, Borgholms kommun och Mörbylånga kommun, genom Ölands Kommunalförbund. Vårt mål är att få fler att uppleva ön och att upptäcka det många av oss redan vet - att Öland är en unik plats på jorden. För att lyckas med det samverkar vi bland annat med kommunerna, regionen samt företag och organisationer i regionen.