De drogo till Öland – femtiofem målare från två sekler

Konsten på Öland – en unikt rik historia. Grupperingar och solitärer. Stora namn som verkat på ön kortare eller längre perioder: Vera Nilsson, Nils Kreuger, Arvid Fougstedt, Lotte Laserstein, Per Lindekrantz, Arthur Percy, Margareta Linton och många andra.

Utställningen i Kamerala villan i Mörbylånga visar ett verk vardera av femtiofem Ölandsmålare. Konstnärerna beskrivs med korta texter intill verken samt i utställningskatalogen. Allt är ett samarbete mellan Kalmar konstmuseum, Mörbylånga kommun och Per Ekströmsällskapet.
Fri entre.