Byrums raukar

Byrums raukar

Vid Byrum finns Ölands mest kända och bäst utformade raukområde. De sällsamma stenstoderna har under årmiljonerna mejslats fram av havets ständiga rörelser mot kalkstenen. Utmed en 600 m lång kustremsa reser sig ca 120 stycken mer eller mindre fristående raukar.

Kom ihåg! Fossilknackning är ej tillåten. Bortför inte stenar eller fossil. Håll naturen ren.

Ölands berggrund
För 490 miljoner år sedan befann sig den landmassa som Öland tillhör i höjd med södra vändkretsen, i ett tropiskt klimat. Kalkslam började avsättas i stora korallrev i varma, grunda hav. Under lång tid pressades korallreven samman under högt tryck och den öländska kalkstenen bildades. Forskare anser att det tog 1000 år av kalkutfällningar för en millimeter av dagens kalksten skulle bildas. Mäktigheten på de öländska kalkstenslagren uppgår som mest till 40 meter vilket innebär att det tog 40 miljoner år för Ölands kalkstensgrund att bildas.

Raukar och Fossil
På grund av olika innehåll av lermineral varierar kalkstenens hårdhet. Raukarna vid Byrum har bildats när lösare kalksten eroderas bort genom vågornas påverkan och lämnat kvar stenstoder av hårdare kalksten. Området vid Byrum är rikt på fossil. Fossil är döda urtidsdjur som sjunkit till havsbottnarna och bäddats in i sediment. Sedimenten har under lång tid pressats samman till en bergart, i vilken djurens former bevarats. Vid Byrum förekommer fossil av trilobitsläktet Asaphus, så rikligt att den fått ge namn åt ett lager i kalkstenen.

Föreskrifter
Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
"verkställa åverkan på berggrunden och de lösa jordlagren , vare sig genom sprängning, väganläggning, borttagande av strandgrus eller på annat sätt; markägaren äger dock rätt att inom området ha landfästen för fiskegarn samt utöva tångtäkt."