Blå Kulan, galleri och silversmedja
Blå Kulan, galleri och silversmedja
Blå Kulan, galleri och silversmedja
Blå Kulan, galleri och silversmedja
Blå Kulan, galleri och silversmedja
Blå Kulan, galleri och silversmedja

Blå Kulan, galleri och silversmedja

Blå Kulan är både ett galleri och en silversmedja och med ett fokus på hög kvalitet! I Blå Kulans smedja arbetar Karlheinz Sauer, som är en av Sveriges främsta silversmeder, framför allt är han känd för sina corpus arbeten ( corpus betyder kropp och här menar man då skålar, dosor, kannor o ljusstakar). Karlheinz corpusarbeten finns på bl.a. Nationalmuseet och Rhöska museet, på Kungliga Slottet, i många kyrkor, samt hos samlare i Sverige

Blå Kulan är både ett galleri och en silversmedja och med ett fokus på hög kvalitet!
I Blå Kulans smedja arbetar Karlheinz Sauer, som är en av Sveriges främsta silversmeder, framför allt är han känd för sina corpus arbeten ( corpus betyder kropp och här menar man då skålar, dosor, kannor o ljusstakar). Karlheinz corpusarbeten finns på bl.a. Nationalmuseet och Rhöska museet, på Kungliga Slottet, i många kyrkor, samt hos samlare i Sverige och runt om i världen. Karlheinz är från början utbildad juvelguldsmed och han besitter stora kunskaper om detta, även om han idag framför allt fyller sina dagar med silversmidesarbeten.

I Blå Kulans galleri visar Karlheinz Sauer sitt eget designade och handgjorda corpus, dvs. skålar, ljusstakar, kannor och dosor samt sin smyckeskonst.
Ädelsmeden Karlheinz Sauer tar gärna emot uppdrag såsom omarbetning och/eller nytillverkning av guldsmycke. Även beställningsarbete inom allt silversmide mottages.

I en del av Blå Kulans lokal finns nu även en liten tapetserarverkstad, vilken drivs av Margareta Sauer Nordensson, där äldre kvalitets stolar blir som nya! (ej stoppade möbler)

Varmt välkomna till Blå Kulan året om.
Vi har alltid öppet om ni vill och vi kan och det är för det mesta.