Anna Hertzberg-Holgersson

Anna Hertzberg-Holgersson

Annas bilder är enkla i ett kraftfullt, delvis upplöst måleri med öppna gränslösa rum.

Anna Josefin Hertzberg-Holgersson uppvuxen i Kalmar/Göteborg. Efter flera år i Stockholm är hon nu verksam, och sedan 2014, bofast på Öland, Sättra-Borgholm. Konstvärlden är full med regler om hur man ska göra, Anna har nog aldrig följt dem. Skapandet är Annas kanal, hon varierar mellan pensel, kniv, spatlar, söker det karaktäristiska i uttrycket, hämtar hem.. lägger pusslet.. hennes verk blir en avbild av Annas inre värld och den försöker hon så gott hon kan manifestera på duk, i rum, miljön runtomkring, i det som är detta, som ÄR.

"Hon fångar den mänskliga existensens villkor i starka bilder kring kärlek och vänskap, sorg och glädje” - Bertil Gralvik

Medlem i KonstMajrundan.

Kontakt

Sandgatan 20 387 31 Borgholm