Angelika Ann Kammerer
Angelika Ann Kammerer
Angelika Ann Kammerer
Angelika Ann Kammerer
Angelika Ann Kammerer

Angelika Ann Kammerer

Genom måleri, skulptur och skulpturala installationer undersöker Ann sociala konflikter mellan kulturell reglering och social moral. Verken stimulerar betraktaren till nya tankar samt ger möjlighet att ifrågasätta sina egna uppfattningar, perspektiv och antaganden. Med sina lekfulla installationer går Ann ännu längre eftersom de inte bara involverar betraktaren som ett passivt vittne, utan också placerar dem interaktivt i rollen som förövare

Genom måleri, skulptur och skulpturala installationer undersöker Ann sociala konflikter mellan kulturell reglering och social moral. Verken stimulerar betraktaren till nya tankar samt ger möjlighet att ifrågasätta sina egna uppfattningar, perspektiv och antaganden. Med sina lekfulla installationer går Ann ännu längre eftersom de inte bara involverar betraktaren som ett passivt vittne, utan också placerar dem interaktivt i rollen som förövare eller offer.

Ett långsiktigt projekt är visualiseringen av de 30 artiklarna i den
allmänna förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna (FN), i en serie av
80 x 80 cm akrylmålningar.

”Genomförandet och materialanvändningen i mitt arbete är kalkylerad. Jag letar ofta efter vägar för det oväntade och gillar att provocera. Det är just det lekfulla förhållningssättet i många av mina verk som utvecklar en styrka genom sin twist, eftersom det fångar betraktaren i en barnslig
glädje. Naturligtvis har jag inga illusioner om att min konst kommer att förändra världen radikalt, men jag har upplevt de kraftfulla förändringar den kan göra hos en individ. Endast ett nytt perspektiv kan förändra en persons uppfattning. Konst är en kraftfull katalysator för
hur vi delar våra tankar och idéer. Den har möjlighet att omvärdera sina egna tankar, att öppna upp nya perspektiv och att anta motsatta idéer.”

Anns skulpturala installationer ter sig skenbart lekfulla och manipulativa.
I form av klassiska brädspel utforskar jag sociala konflikter i spänningsfältet mellan kulturella regler och sociala moraliska begrepp. Hennes verk undersöker bakomliggande strukturer i korruption, manipulation, övergrepp, försummelse och förtryck. Ann använder logiken och dramaturgin i spel för att känslomässigt involvera och utmana betraktaren att bli medveten om sina egna värderingar. Hennes objekt kan upplevas både genom visning och interaktivt i lek. I verken uppstår en samhällskritik, som om allt bara ingick i en större spelstrategi.

Medlem i Norra Ölands konstrunda.