stimulera affärsutveckling & stötta produktutveckling

Öland är en framgångsrik besöksdestination, framför allt på sommaren. Detta har vi lyckats med genom att vi har varit bra på att nyttja våra styrkor och det unika vi har. För att lyckas väl i en ökad konkurrens, både nationell och internationell, samt att vara attraktiva året runt kommer det krävas att vi tar nya tag och att vi inte nöjer oss, utan att vi fortsätter utvecklas tillsammans. Besöksnäringsföretagen utgör en stor och viktig del av det öländska näringslivet. Därtill kommer den ideella sektorn som också bidrar till resandet till och på ön. Potentialen för utveckling finns hos dem alla på olika sätt. Teknikutvecklingen ger nya möjligheter för besöksnäringen, samarbeten i nya konstellationer, digitala upplevelser samt automation vilket kan ge tid över till sådant som skapar äkta mervärde för besökare. Rätt nyttjat kan utvecklingen bidra till att behålla och öka företagens konkurrenskraft mot 2030.

Arbetet med att stimulera affärsutveckling och stötta produktutveckling är precis i startgroparna. Vi återkommer med mer information så som handlingsplan och aktiviteter kopplat till ämnet. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla er uppdaterade med de senaste Ölandsnyheterna.