Webbinarium - Destinationen Sverige

Webbinarium - Destinationen Sverige

Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring. Temat för webbinariet är ”Hållbar tillväxt genom samverkan och partnerskap”.

På webbinariet lyfter vi framgångsrika exempel från aktörer som bidragit till hållbar tillväxt, attraktiva platser för både besökare, boende, företag och investeringar genom att arbeta strukturerat med hållbarhet, sett möjligheter till samverkan och kommunicerat om arbetet för att säkrat en upplevelse som gästen upplever är hållbar. Vi kommer bland annat prata om:
• Hur ett strukturerat arbetet med hållbarhet på destinationsnivå skapar ekonomisk tillväxt hos destinationens företag på inkommande turism efterföljande säsong och stärkt konkurrenskraft.
• Hur en gemensam vision och målbild är en framgångsfaktor för destinationers hållbarhetsarbete.
• Genom att samverka inom en destination mot en gemensam vision, eller i ett nätverk eller grupp av företag med olika utbud, stärker erbjudandet till konsumenter och kunder.

Vi får lyssna till: Roi Ariel, som är General Manager hos Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Annika Sandström, Regionturismchef Region Västerbotten, Katarina Thorstensson, Hållbarhetsstrateg på Göteborg & Co, Camilla Zedendahl, VD på Kungliga Djurgårdens intressenter, och Peter Skogh som är chef på Tekniska museet och Anna Lidström, hållbarhetschef på Spendrups.

Webbinariet kommer att sändas från Visit Swedens webbplats.

För mer information se Visit Swedens hemsida.