Vickleby alvar - klassiska orkidémarker
Vickleby alvar - klassiska orkidémarker
Vickleby alvar - klassiska orkidémarker

Vickleby alvar - klassiska orkidémarker

På Vickleby alvar kan du uppleva Ölands orkidéprakt i maj. Några kilometer ut på Vickleby alvar finns den märkliga Resmozonen, en kraftigt vattenförande sprickzon som mynnar i Resmo källa, idag hela Mörbylångas vattentäkt.

På Vickleby alvar finns både det som är typiskt och det som är speciellt med Stora Alvarets växtvärld. I de centrala och östra delarna dominerar vidsträckta grusalvar. i väster men även kring alvarsjöar och i anslutning till Resmozonen finns välutvecklade blommande torrängar. De flesta av de växtgeografiskt intressanta arterna förekommer inom området t.ex. ullranunkel, ölandssolvända, bergskrabba, såpört och fjällnejlika. Exempel på sällsynta arter är klipplök, krypfloka, alvarmalört, alvarstånd och storviol

Även djurlivet är representativt för Stora Alvaret. Karaktärsfåglar är sånglärka, ljungpipare, och stenskvättor. Ängshök söker föda i området. Av insekter kan nämnas rosenvingad gräshoppa och den säregna skalbaggen alvarlarvmördare, liksom fjärilarna bergskrabbemal, liten bortspinnare och ockragult nejlikfly.

På Vickleby alvar finns spår av gamla vägar, fårvaktarkojor, kummel, husgrunder och gravar, t.ex. Altarstenenmed tillhörande skeppssättning. I småstugorna vid alvarkanten var livet förr mycket fattigt. De små byggnaderna vid Vickleby alvargata är uppförda av murad kalksten eller timrade ekplankor. Stugorna är typiska för malmbebyggelse som uppfärdes utanför byarna.

Källa: Utflyktsguide av Länstyrelsen Kalmar län