Alvar

Vårvandring till sjömansbostället Lundastugan

Följ med på en vårvandring till den gamla sjömansstugan på Lunda malm i Kastlösa socken. Vi går från Penåsa över alvaret, längs en stenmur och kommer till det välbevarade bostället.

Guiden berättar om alvaret och dess växtlighet i den karga miljön, världsarvet, och om hur livet kunde te sig för de människor som bodde och verkade här. Det är relativt lättgånget, kan bitvis vara blött, så stövlar kan behövas. Cirka 10 km. Medtag fika och något att sitta på.
Plats: Penåsa, samling på parkeringen.
Guide: Eva Åkerstedt
Anmäl dig gärna innan till [email protected] så vi vet hur många som kommer.