VALBORG - Eketorps Borg

VALBORG - Eketorps Borg

Välkommen till Valborg på Eketorps borg! Vi bjuder på grillad korv och saft!

Program:
18.30 Samling inför fackeltåg
19.00 Fackeltåg från entrébyggnaden till borgen
19.10 Konsert med Saga Björling och Oskar Werninge
"Tidig musik med inslag av folkton"
19.30 Temaguidning
"Vårfirandets betydelse genom tiderna"
19.45 Vårsångstund- vi sjunger tillsammans in våren
20.00 Offerceremoni
Vi bjuder på grillad korv och saft!

Öppetider:
Valborg 30/4 17.00-20.00

Entrépriser:
Vuxna 60:-, barn 30:-, barn under 6 år fritt.