Torngårdskvarnen

Torngårdskvarnen

Kvarnen är byggd 1845 i Jordsläta by, Gärdslösa socken. Den köptes 1917 av mjölnaren Nils Nilsson. Kvarnen flyttades 1917 på järnväg till Torngårds järnvägsstation och återuppfördes därefter på den plats där den nu står.