Skulptur på Alvaret ”Kalibrering”- Konst, Kulturarv och Vetenskap i samklang - Art Test Field

Skulptur på Alvaret ”Kalibrering”- Konst, Kulturarv och Vetenskap i samklang - Art Test Field

Konstnärer från Skulptörförbundet bjuder på en vidsträckt och långvarig utställning 2022-2023 på 25 av betonglocken på Testfältet Stora Alvaret, Öland.

11 juni 2022 – 31 augusti 2023

Alvarets Testfält har återupptäckts av många besökare, efter att journalisten Oddbjörn Andersson skrivit sin bok ”Ölands testfält – Stora alvarets bäst bevarade hemlighet”. Boken beskriver den vetenskapligt viktiga platsen där flygfototekniken utvecklades under 50-talet av fotogram-metriprofessorn Bertil Hallert. Mätningarna för detta gjordes med hjälp av ca 200 betonglock. Denna finjustering eller kalibrering av mätvärden som pågick här kan likställas med den konstnärliga processen som kan ske i det undermedvetna eller under lager av kunskap. KALIBRERING har därför blivit ett huvudtema för utställningen. På 25 av dessa lock har skulpturer monterats, skapade just för Alvaret. De olika sätten att närma sig konsten och naturen är också en del av projektidén.

Beskrivning av utställningen:

Detta är en annorlunda och vidsträckt utställning, en kombination av orientering, långvandring, natur, kultur, vetenskapshistoria och konstupplevelse. Genom att ladda ner en karta på sin smartphone och följa sin vandring eller löpartur med hjälp av gps kan man hitta skulpturerna. Alvaret är vidsträckt och det är krävande om man tänker sig att besöka alla skulpturer på en dag. Det motsvarar en vandring på ca. 15-20 km. Då behövs matsäck, vatten och laddad smartphone, kanske t.o.m. en powerbank. Många delar upp utställningen i kortare etapper.


Deltagande konstnärer:

Kerstin Ahlgren, Ann Ahlbom Sundqvist, Linda Emmy Al-Ghussein Torbjörn Berg, Edwin Böck, Kerstin Dahl Norén, Ingrid Enarsson, Jakob Fogelqvist, Hans Fredholm, Monika Gora, Nina Hedman, Annika Heed, Pia Hedström, Björn Jäderås, Eva Larsson, Anna-Karin Liedberg, Olle Magnusson, Ian Newbery, Atis Petravis-Zarin, Josefina Posch, Christina Rosenkvist, Yvonne Thörnqvist, Carl Wellander, Erik Wennerstrand, Tord Tengstrand.

Skulptörförbundet är en ideell förening med ledande yrkesverksamma skulptörer från hela Sverige. Skulptörförbundet vill bl. a. väcka intresse för dagens mångfald i uttryckssätt, material och metoder och fördjupa kontakten med omvärlden.

I samband med skulpturutställningen sker olika arrangemang, som uppdateras på Skulptörförbundets hemsida. Du kan också följa utställningen på Facebook @ArtTestField och Instagram art.testfield.

Grupper om 8-12 personer kan boka en tur med häst och vagn där hästen Ulac och hans ägare Reine, kör ut på Alvaret på en skulpturrunda. Kontakta Reine via epost eller telefon för pris och tid: [email protected] eller +46 70 526 41 88

Välkommen till en annorlunda skulpturupplevelse!