Ölands Järnväg
  • Fr. 50

Ölands Järnväg

- En historisk resa om järnvägsepoken på Öland Fredrik Andersson & Peter Norell, ordförande resp. kassör i Föreningen Ölands Järnväg

Om föredraget
Föreningen Ölands Järnväg arbetar med att bevara järnvägens historik och matriel. Vi tar Er med på en spännande resa från hur Järnvägarna på Öland kom till, vad man hade för förväntningar med trafiken, rullande matriel, utveckling samt nedläggningen av Ölandsbanorna i början på 60-talet och vad som finns kvar idag!
Tag plats!

Kontakt

Stenhuggarvägen 18 387 70 Sandvik (Löttorp)