Resa i Sverige 2021

Nya undersökningsresultat: Öland - destinationen som flest besökare vill åka tillbaka till

För fjärde året i rad har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört undersökningen Resa i Sverige. Även 2021 har påverkat och formats av coronapandemin. I spåren av den pågående pandemin har svenskarnas beteende och attityder till resande inom Sverige förändrats; undersökningen visar tydligt på det stora intresset för kustnära områden och storstäder.

 

Resultat för Öland – destinationen som flest besökare vill åka tillbaka till 

Öland får mycket fina siffror genom hela undersökningen och för fjärde året i rad är Öland den destination som får högst NPS-värde av alla 42 destinationer (ett lojalitetsindex som mäter benägenheten att rekommendera en upplevelse). Öland hamnar på 62, vilket kan jämföras med genomsnittet som är 12. Besökarna ger Öland högst betyg av alla de 42 destinationerna i tre kategorier. Öland har enligt svenskar på semester bäst utflyktsutbud, är den plats som överträffat flest förväntningar samt är den destination flest skulle vilja åka tillbaka till. 

– Ölands besöksnäring får för fjärde året i rad fantastiska betyg av våra gäster. Det har återigen varit ett mycket speciellt år, men trots det har Öland tagit emot och bemött besökare på ett mycket fint sätt. Ett kvitto till näringen på det otroliga arbete det gör år efter år, säger Johan Göransson, turistchef på Öland. 

I majoriteten av frågorna ligger Ölands medelvärde över snittet. Sveriges minsta landskap anses ha näst bäst atmosfär efter Kinnekulle och när det gäller trevligt bemötande och utbud av sevärdheter hamnar Öland på bronsplats. 

– Efterfrågan på utomhusaktiviteter och utflykter har fortsatt varit stor även i år. Vi ser också att det finns en stor efterfrågan på att äta god mat och dryck. Mångfalden av aktiviteter vi har på ön är en av Ölands alla styrkor tillsammans med det fina bemötande och den goda atmosfär som är så viktig för en destination, avslutar Johan Göransson. 

Jämfört med 2020 visar resultatet att något fler har rest i Sverige under sommaren och 8 av 10 personer uppger att de vill se mer av Sverige framöver. Varannan respondent (49 procent) har valt alternativet att de vill resa mer i Sverige under 2022. Endast 4 procent säger att de planerar att resa mindre 2022 än under 2021.Yngre personer är mer benägna än äldre att vilja resa mer under 2022. 

− Vi ser ett ökat inrikesresande och det är många som säger att de vill uppleva mer, varannan respondent har valt alternativet att de vill resa mer i Sverige 2022, säger Helena Bovin, ordförande i SNDMO. 

Klimatsmart resande är viktigt för respondenterna, 63 procent uppger att de tycker att det är viktigt att tänka klimatsmart vid val av resa. Ju yngre respondenterna är ju viktigare tycker de att klimatsmart resande är, även om skillnaden mellan åldersgrupperna inte är så stor. 

Syftet med undersökningen Resa i Sverige är, utöver de pandemirelaterade frågorna, att över tid analysera svenska resenärers vanor och preferenser kring resande i Sverige. Viktigaste vid valet av semesterort är att människorna i staden/på platsen har ett trevligt bemötande, tätt följt av att platsen har en bra atmosfär. 

Om SNDMO:

Swedish Network of Destination Management Organisations, som förkortas SNDMO, är en opolitisk, ideell förening. Medlemmar i föreningen är kommuner eller destinationsorganisationer som arbetar med destinationsutveckling i Sveriges större kommuner. Föreningens viktigaste ändamål är att vara ett forum för kunskapsöverföring inom destinationsutveckling. 

Om Undersökningen Resa i Sverige:

Undersökningen har genomförts av företaget Research One på uppdrag av SNDMO. I undersökningen tillfrågades 7335 svenskar över 18 år om resvanor och attityder. Undersökningen genomfördes under perioden 8-18 september. 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara för, och driva utvecklingen av frågor gällande turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera, kommunicera och destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka.

Lyssna till Rickard Holmberg på Reasearch One när han går igenom Ölands siffror i spelaren nedan.