Mittlandet - en levande bygd som myllrar av liv
  • 14 Mar
  • Ekerum Resort Öland

Mittlandet - en levande bygd som myllrar av liv

Detta fantastiska kulturlandskap med stor variation som skapar unik artrikedom, fantastisk livsmiljö samt spännande, välgörande och välkomnande besöksmål.

Varmt välkomna till en dag som handlar om Mittlandets mångfald. Vi kommer att diskutera allt från skog, kärr och gräsmarker till betande djur, fåglar och fornlämningar. Konferensen är en del i ett 3-årigt samverkansprojekt med syftet att bevara och stärka Mittlandets unika värden.

Under dagen ska vi dela med oss av de tankar som dykt upp under åren som projektet pågått. Vi hoppas att vi under konferensen kommer att få nya idéer och hitta nya samarbeten inför det fortsatta arbetet 2024, liksom för Ölands Mittlands framtid.

Preliminärt program:

8.15 Registrering, FIKA, utställningar, bokbord, informationsplatser, infotavlor
9.00 Välkomnande av Allan Widman, Landshövding i Kalmar län
9.10 Inledande ord om Mittlandsprojektet. Susanne Forslund, projektledare Mittlandet
9.20 Mittlandet – det artrika mosaiklandskapet. Jonas Victorsson, Länsstyrelsen
9.40 Samverkan i Sveriges mest komplexa landskap, Mittlandet. Susanne och Jonas
10.00 Bensträckare
10.20 Bete i skogen. Sven G Nilsson
11.00 Utedrift på Öland. Erik Sandell, Lantbrukare Isgärde
11.30 Gruppdiskussion

12.00 LUNCH

13.30 Järnåldern i Mittlandet. Ludvig Papmehl-Dufay, Linnéuniversitetet
14.00 Fåglar i Mittlandet – en fågelfauna i förändring. Anders Waldenström, ÖOF
14.30 Igelmossen – vad händer i Mittlandets våtmarker? Börje Ekstam, Linnéuniversitetet
15.00 FIKA
15.30 Vattenlandskapet – kan vi återskapa det? Martin Hederskog, Länsstyrelsen
16.00 Hur går vi vidare - inom projektet och efter projektet?
Susanne Forslund inleder därefter diskussion
16.50 Sammanfattning och avslutning
17.00 Mingel kring utställningar och information
18.00 Slut

Moderator Magnus Hellgren, Region Kronoberg.

Anmäl eventuella kostallergier eller specialkost via mejl till Susanne Forslund.

Var:
Ekerum konferensanläggning

Kostnad:
Gratis

Sista anmälningsdag:
01 mar 2024

Arrangör: Samverkansgruppen för Mittlandsprojektet bjuder in till konferensen. Gruppen består av representanter från LRF, Södra Skogsägarna, Kalmar läns museum, Ölands Vattenråd, Borgholm och Mörbylånga kommun, Linnéuniversitetet, Station Linné, Ölands Folkhögskola, Kalmar läns Hembygdsförbund, Ölands Hembygdsförbund, Himmelsberga Ölands Museum, Ölandsguiderna, Friluftsfrämjandet, Ölands Sportfiskeklubb, Ölands Naturskyddsförening, Ölands Ornitologiska Förening, Ölands Botaniska Förening, SydostEntomologerna, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Kalmar län och Skogsstyrelsen.

Alla datum

Date & time (<% occasionResult.length %>)

14 Mars 08:15 - 18:00