Mittlandet är världsunikt
Mittlandet är världsunikt
  • 14 Mar
  • Ekerum Resort Öland

Mittlandet är världsunikt

En heldagskonferens om Mittlandet på Öland. Detta fantastiska kulturlandskap med stor variation som skapar unik artrikedom, fantastisk livsmiljö samt spännande, välgörande och välkomnande besöksmål.

Konferensen hösten 2022 med över 90 deltagare visade på behovet att fortsätta samverka och bygga upp kunskap hos boende, besökare och alla som på olika sätt är verksamma i Mittlandet. Redan 2023 beviljade Naturvårdsverket medel för en 3-årig fortsättning. Nu är vi halvvägs och datum för ännu en konferens är satt – innan vårbruket sätter igång för fullt och medan vi har ett knappt år kvar på projektet. Kanske hinner konferensdeltagarnas tankar och idéer tas tillvara inför projektets avslut och vårt fortsatta arbete tillsammans.
Redan nu har du möjlighet att lämna förslag på innehåll till konferensen. Vilka frågor är särskilt viktiga att diskutera eller bjuda in föreläsare kring? Vi har också möjlighet att anordna fältvandringar och studiebesök under projektets gång, eller varför inte i anslutning till konferensen? Har du någon idé?

Inbjudan med mer information kommer att skickas ut under hösten.

Arrangör: Samverkansgruppen för Mittlandsprojektet bjuder in till konferensen. Gruppen består av representanter från LRF, Södra Skogsägarna, Kalmar läns museum, Ölands Vattenråd, Borgholm och Mörbylånga kommun, Linnéuniversitetet, Station Linné, Ölands Folkhögskola, Kalmar läns Hembygdsförbund, Ölands Hembygdsförbund, Himmelsberga Ölands Museum, Ölandsguiderna, Friluftsfrämjandet, Ölands Sportfiskeklubb, Ölands Naturskyddsförening, Ölands Ornitologiska Förening, Ölands Botaniska Förening, SydostEntomologerna, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen Kalmar län och Skogsstyrelsen.

Alla datum

Date & time (<% occasionResult.length %>)

14 Mars 08:00 - 17:00