Kattfot
Mulens_magi
  • 07 Oct
  • Mittlandsgården
  • Fr. 240

Landskapet berättar i Mittlandet

Följ med Caroline längs uråldriga vägar i Hönstorps utmarker. Dolt under Mittlandsskogens gröna tak finns en rikedom av arter. Du får se spåren av generationers arbete, från järnålder fram till i dag.

Hör fåraherden och naturguiden Caroline berätta om magin som uppstår i mötet mellan betesdjurens mule och gräset. Du får se vad det 1.000-åriga samspelet mellan betesdjuren och växterna skapat och hur det länkar till dagens landskap. Du får lära dig läsa landskapet och förstå hur ändrat brukande påverkar förutsättningar för växter och djur.

Följ med Caroline längs uråldriga vägar i Hönstorps utmarker. Dolt under Mittlandsskogens gröna tak finns en rikedom av arter. Du får se spåren av generationers arbete, från järnålder fram till i dag.

Många växter, insekter och fåglar som finns i jordbrukslandskapet är mer eller mindre beroende av att landskapet används för jordbruk. När du går härifrån har du en förståelse för hur människan och hennes betesdjur traditionellt brukat marken. Vad som händer med arterna när brukandet upphör, och vad händer om bete/slåtter återupptas. Följ med på en vandring längs uråldriga vägar i det öländska Mittlandet.

Vandringen är ca 5 km lång. Marken är plan men stenig och ojämn och vi klättrar över någon stätta/stenmur. Kläder efter väder, gärna vandringsskor. Ta gärna med vatten/frukt. Tidsåtgång 3,5 timme. Samling på Mittlandsgården, Törnbottenvägen.

Datum:
2023-04-22 kl 10.00 - 13.30,
2023-05-19 kl kl 14.00-17.30,
2023-06-17 kl 10.00-13.30
2023-07-13 kl 17.00-20.30,
2023-08-12 kl 10.00-13.30,
2023-09-23 kl 10.00-13.30,
2023-10-07 kl 10.00-13.30

Pris: 260 kr per person

Alla datum

Date & time (<% occasionResult.length %>)

7 Oktober 10:00 - 13:30

Kontakt

Törnbottenvägen 68 386 90 Färjestaden