Källa gamla kyrka

Källa gamla kyrka

Källa kyrka och kyrkogård ligger utmed vägen till Källahamn. Källahamn var under lång tid en av nordöstra Ölands viktigaste hamnar. Kring kyrkan ligger Vi alvar med gott om fornlämningar från järnåldern.

Källa gamla kyrka är en av Sveriges bäst bevarande försvarskyrkor. Kyrkan har fortfarande kvar sitt tak, men dess inre struktur är inte helt bevarad.

Det finns möjlighet att hyra kyrkan för bröllop, dop, konserter med mera. För ytterligare information, kontakta Borgholms Slott.

Källa gamla kyrka ägs idag av Statens fastighetsverk.