Jordhamnsalvaret - Blomsterlokal

Jordhamnsalvaret - Blomsterlokal

Jordhamnsalvaret är ett av de större alvaren på norra Öland. Med en närhet till havet och med sitt öppna landskap. Jordhamnsalvaret består av örtrika gräsmarker på tunna jordar. Vid ett fåtal höjdryggar med djupare jordar är vegetationen mycket örtrik och ibland växer det här rikligt med olika orkidéer.

På Jordhamnsalvaret blommar orkidéarter som:
Göknycklar V. 18-26
Adam och Eva V. 18-26
Krutbrännare V. 22-26
Sankt Pers nycklar V. 18-26

Observera att veckorna är när orkidéerna vanligtvis blommar. Avvikelser kan förekomma.