Invigning av Art Test Field, skulpturutställning på Alvaret

Invigning av Art Test Field, skulpturutställning på Alvaret

Skulptörförbundets utställning på Testfältet öster om Vickleby, promenad 30-45 min.

Medverkande under invigningen: Konstnärerna från Skulptörförbundet och föreläsare Oddbjörn Andersson.
"Lockande Alvar" - En magisk rit/föreställning med dansare och musiker, proffs och amatörer, av koreografen Eva Perbrand Magnusson, i samarbete med Byteatern, Dans i Kalmar län.

Mer information om utställningen:

Alvarets Testfält har återupptäckts av många besökare, efter att journalisten Oddbjörn Andersson skrivit sin bok ”Ölands testfält
– Stora Alvarets bäst bevarade hemlighet”. Boken beskriver den vetenskapligt viktiga platsen där flygfototekniken utvecklades under 50-talet av fotogrammetriprofessorn Bertil Hallert. Mätningarna för detta gjordes med hjälp av ca 200 betonglock. Denna finjustering eller kalibrering av mätvärden som pågick här kan likställas med den konstnärliga processen som kan ske i det undermedvetna eller under lager av kunskap. KALIBRERING har därför blivit ett huvudtema för utställningen. På 25 av dessa lock kommer skulpturer att monteras, skapade just för Alvaret. De olika sätten att närma sig konsten och naturen är också en del av projektidén.

Kontakt

Vickleby Alvargata 386 93 Färjestaden