Högby fyr

Högby fyr

Högby fyr är en fyrplats på en udde cirka tre kilometer öster om Löttorp på norra Öland.

Högby fyr och fyrvaktarbostad är byggnadsminne och ritades av chefen för fyringenjörskontoret i Stockholm, Johan Höjer. Fyren byggdes först till den stora hantverks- och industriutstlällningen 1897 i Stockholm. Efter utställningen plockades den ner och forslades till Öland där den sattes upp 1898 i Högby. Det är en stålkonstruktion med s.k. Heidenstam-fackverk.

Fyrvaktarbostaden uppfördes 1898 med två, idag ihopslagna, lägenheter, en för fyrmästaren och en för fyrvaktaren. I källarvåningen fanns lagerutrymmen för mat och redskap samt fotogen för fyrens drift. Huset är i nedre plan täckt med huggen granit från Blå Jungfrun och för övrigt med huggen kalksten. Fyren och fyrvaktarbostaden i privat område.

Kontakt

Fyrvägen 71 387 73 Löttorp