små och stora.jpg

Gudstjänst m. Små & Stora i N.Möckleby kyrka

Gudstjänst med Små & Stora.

Gudstjänst med Små & Stora. Miniorerna/Juniorerna samt barnkörerna medverkar.