Dagsparkering - Byrums Strandväg

I Byrum finns det mäktiga sanddyner, magnifika raukar, frodiga ädellövskogar och florarika ängar.

Mindre dagsparkering i anslutning till badplatsen.

Plats