Bostadsmarknaden i Lilla Vickleby Lund

Många arter lever hela eller delar av sitt liv i och av eken. Varför är just eken så populär - och är alla ekar lika attraktiva?

Mitt ute i åkerlandskapet ligger två ekskogar utslängda. Här hittar vi flera riktigt grova och gamla ekar. Just eken är en av de mest populära träden för många andra arter som skalbaggar, fjärilar och snäckor. Varför är eken så populär? Och är alla ekar lika populära? Hur påverkar invånarna ekens välmående? Om värdväxters betydelse för andra organismer.

Vi träffas på parkeringen längs Frövägen mellan Vickleby och Stora Frö. Vid regningt väder är vägen kladdig och terrängen är lättgången men något ojämn. Tidsåtgång ca 2,5 timme, ta gärna med egen fika.

Guidar gör biolog och naturvägledare Caroline Kindblom Landtmanson, föranmäl på [email protected] eller 0737088632.

Guidningen är finansierad av Länsstyrelsen i Kalmar län och gratis för dig som deltagare.